UE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Projekt UE

26-06-2019

W dniu 26.06.2019r. rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: wdrożenie do seryjnej produkcji oraz wprowadzenie na rynek nowej innowacyjnej linii produktowej opracowanej w ramach samodzielnie przeprowadzonych prac badawczych w postaci narożnych wkładów kominkowych o wysokiej sprawności energetycznej oraz niskiej emisyjności.

 

  Planowane efekty:

         - wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów opracowanych w ramach samodzielnie przeprowadzonych  

           prac B+R,

         - zwiększenie asortymentu,

         - wejście na nowe rynki zbytu,

         - ograniczenie do minimum szkodliwego oddziaływania na środowisko,

         - powstanie czterech nowych stanowisk pracy.   

 

      

        Wartość projektu: 9 561 246,02 PLN

 

        Wkład Funduszy Europejskich: 3 413 051,38 PLN