UE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

W jaki sposób zlecic wycinanie laserem w AMSTAL?

16-08-2017

W celu wyceny cięcia laserem należy dostarczyć rysunki techniczne zaprojektowanych elementów nalepiej w formacie .dxf lub dwg. mozna je wysylać bezpośrednio na adres laser@amstal.pl lub faxem pod nr. (012) 419 26 27 Dostarczyć inne niezbędne informacje do. procesu cięcia laserowego blach takie jak specufikacja iloścowa, gatunek oraz grubośc blachy.